چگونه می توانم شماره واتساپ خود را تغییر دهم؟

ویژگی تغییر شماره به شما امکان می دهد شماره خود را که در واتساپ دارید روی همان گوشی عوض کنید. این ویژگی را باید قبل از تایید شماره جدید استفاده کنید.

با انجام این عمل این اتفاقات خواهد افتاد:

  • حساب شما با شماره قدیمی حذف خواهد شد، و مخاطبین شما دیگر شماره قدیم شما را در واتساپ نمی بینند.
  • گروه ها، پروفایل، و تاریخچه چت شما به حساب جدید منتقل خواهد شد.

لطفا برای تغییر شماره مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. بروید به Settings > Account > Change Number.
۲. شماره فعلی خود را در باکس اول بنویسید.
۳. شماره جدید خود را در باکس دوم بنویسید.
۴. بزنید Done تا ادامه دهید.

پس از تایید موفقیت آمیز شماره خود، اطلاعات حساب قبلی شما به شماره جدید منتقل می شود. لطفا اطمینان حاصل کنید که مخاطبین شما شماره جدید شما را ذخیره کنند تا بتوانید بدون اشکال به کار با واتساپ ادامه دهید.

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ