Когато съм на път извън страната, ще трябва ли да плащам за използване на данни в роуминг?

WhatsApp Messenger използва вашия план за данни за мобилен интернет, с който сърфирате в интернет и изпращате имейли. Възможно е доставчикът на мобилните ви услуги да таксува мобилни данни в роуминг. Моля, свържете се с него за подробности относно използването на роуминг в чужбина, SIM карти, цени и правила.

Ако нямате международен план данни, изключете Cellular Data и/или Data Roaming за да избегнете таксуването по време на роуминг. iPhone Settings > Cellular > Data Roaming.

За iOS 6 и по-ранни версии, отидете в iPhone Settings > General > Cellular > Data Roaming.

Използването на WhatsApp докато телефонът ви е свързан с Wi-Fi не би трябвало да бъде таксувано от мобилния ви оператор, но имайте предвид, че някои Wi-Fi мрежи се заплащат.

Дори когато премахнете SIM картата и нямате мобилна телефонна връзка, ще може да използвате сегашния си номер с WhatsApp, когато сте свързан/а чрез Wi-Fi. Ако имате SIM карта за държавата, в която се намирате, може да използвате функцията Промяна на номера Change Number за да прехвърлите акаунта си на новия номер.

Научете повече за използването на данни в роуминг с: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Поздрави,
Екип за поддръжка, WhatsApp