Điện thoại

Truy cập trang này trên điện thoại của bạn để cài đặt.

Máy tính Mac hoặc Windows

Khi nhấn vào liên kết này, bạn đồng ý với Điều khoản & Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Hỗ trợ các phiên bản:
WhatsApp phải được cài đặt trên điện thoại.

Bạn đã thử WhatsApp Web để gửi và nhận tin nhắn từ trình duyệt?