ติดต่อ WhatsApp

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกเมื่อ:
support@whatsapp.com

คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

— หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเรา

คำถามทางธุรกิจ

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อทีมงานทางธุรกิจของเราได้ทุกเมื่อ:
bd@whatsapp.com

ที่อยู่บริษัท

WhatsApp Inc.

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
สหรัฐอเมริกา

WhatsApp Inc. เป็น Delaware Corporation — File #5482270