Техничка подршка

Молиме слободно контактирај со нашата служба за техничка подршка:
support@whatsapp.com

Бизнис прашања

Молиме слободно контактирај со нашиот бизнис тим:
— bd at whatsapp dot com

Корпоративна адреса

WhatsApp Inc.
650 Castro Street, Suite 120-219
Mountain View, California, 94041
United States of America

WhatsApp Inc. е корпорација заснована во државата Делавер — Досие #5482270