Техничка подршка

Молиме слободно контактирај со нашата служба за техничка подршка:
support@whatsapp.com

Бизнис прашања

Молиме слободно контактирај со нашиот бизнис тим:
— bd at whatsapp dot com

Прашања од медиуми

Молиме слободно контактирај со нашиот тим за односи со медиуми:
— press at whatsapp dot com