Kontakin ang WhatsApp

Suporta sa Produkto

Paki-kontak ang aming product support:
support@whatsapp.com

Mga Tanong sa Alituntunin sa Privacy

— Kung may mga tanong tungkol sa aming mga Alituntunin sa Privacy, kontakin kami.

Katanungang Pang-Business

Kontakin ang business team namin:
bd@whatsapp.com

Corporate Address

WhatsApp Inc.

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Estados Unidos

Ang WhatsApp Inc. ay Delaware Corporation — File #5482270