تماس با WhatsApp

پشتیبانی محصول

تیم پشتیبانی خدمات ما آماده شنیدن نظرات سازنده شماست
support@whatsapp.com

سوالات مربوط به سیاست های حریم خصوصی

— اگر درباره سیاست های حریم خصوصی سوال دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.

پرسش های تجاری

تیم تجاری ما منتظر شنیدن نظرات سازنده شماست:
bd@whatsapp.com

آدرس سازمان

شرکت WhatsApp

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
ایالات متحده آمریکا

WhatsApp Inc. is a Delaware Corporation — File #5482270