پشتیبانی محصول

لطفا برای تماس با پشتیبانی از محصولات ما از این طریق اقدام کنید:
support@whatsapp.com

پرسش های تجاری

تیم تجاری ما منتظر شنیدن نظرات سازنده شماست:
— bd at whatsapp dot com

سوالات مطبوعات

تیم روابط رسانه ای ما آماده ی دریافت سوالات ، پیشنهادات و انتقادات شماست:
— press at whatsapp dot com