ದಯವಿಟ್ಟು WhatsApp Messenger ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.


ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

  • Android OS 2.3.3 ಅಥವ ಮೇಲಿನ
  • ಅನಿಯಮಿತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ದತ್ತಾಂಶ ಯೋಜನೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
  • ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಮೂರನೇ-ವರ್ಗದ ಮೂಲಗಳು