Giới thiệu về WhatsApp

Ứng dụng của chúng tôi

Hơn một tỷ người tại trên 180 quốc gia sử dụng WhatsApp 1 để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. WhatsApp miễn phí 2 và cung cấp dịch vụ nhắn tin và gọi điện đơn giản, bảo mật và đáng tin cậy trên tất cả điện thoại trên toàn thế giới.

1 Và đúng vậy, WhatsApp là một cách chơi chữ từ cụm từ What's Up.

2 Phí sử dụng dịch vụ có thể được áp dụng.

Nhiệm vụ của chúng tôi

WhatsApp hoạt động như một giải pháp thay thế cho SMS. Sản phẩm của chúng tôi hiện nay đã hỗ trợ gửi và nhận nhiều định dạng: tin nhắn, ảnh, video, tài liệu, vị trí, và cả các cuộc gọi. Những tin nhắn và cuộc gọi được bảo mật với mã hoá đầu-cuối, có nghĩa rằng không một bên thứ ba nào kể cả WhatsApp có thể đọc hoặc nghe chúng. Đằng sau tất cả những quyết định của chúng tôi là một khao khát to lớn rằng tất cả mọi người trên thế giới có thể vượt qua mọi trở ngại và kết nối với nhau.

Đội ngũ của chúng tôi

WhatsApp được thành lập bởi Jan Koum và Brian Acton, những người đã làm việc tổng cộng hơn 20 năm tại Yahoo. WhatsApp tham gia Facebook từ năm 2014, tuy nhiên vẫn hoạt động như một ứng dụng độc lập với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng một dịch vụ nhắn tin nhanh và đáng tin cậy ở mọi nơi trên thế giới.