Cái gì

WhatsApp là một công ty về công nghệ được thành lập tại trung tâm của thung lũng Silicon. Vậy cái tên bạn hỏi có ý nghĩa gì? Oh, WhatsApp thực ra là cách nói lái của What's Up trong trường hợp bạn chưa hiểu :)

Tại sao

Vì chúng tôi muốn tạo ra một chương trình nhắn tin tốt hơn. Vì chúng tôi tin chúng tôi có thể. Vì một ngày không xa, mỗi người sẽ đều có một chiếc Điện thoại thông minh.

Ai

WhatsApp được thành lập bởi hai người đã từng cùng nhau đam mê làm việc tại Yahoo! trước khi bắt đầu tại WhatsApp.