چه

شرکت Whatsapp شرکتی است تازه تاسیس در قلب سیلیکون ولی در کالیفرنیا. شما می پرسید نام شرکت به چه معناست؟ خب، WhatsApp مخفف What's Up (به معنای چه خبر؟) می باشد، برای کسانی که هنوز متوجه نشده اند :)

چرا

چون ما می خواهیم یک جایگزین بهتر برای پیامک بسازیم. چون ما معتقدیم که میتوانیم. چون روزی خیلی زود همه گوشی هوشمند خواهند داشت.

چه کسی

WhatsApp به دست دو فردی بنیان گذاری شد که پیش از آغاز شرکت WhatsApp روی هم بیست سال سابقه کار در شرکت Yahoo! داشتند.