چه

شرکت Whatsapp شرکتی است تازه تاسیس در قلب دره سیلیکون. شما می پرسید نام شرکت به چه معناست؟ خب، WhatsApp مخفف What's Up می باشد، برای کسانی که هنوز متوجه نشده اند :)

چرا

چون ما می خواهیم یک جایگزین بهتر برای پیامک بسازیم. چون ما معتقدیم که میتوانیم. چون روزی خیلی زود همه گوشی هوشمند خواهند داشت.

چه کسی

WhatsApp به دست دو تن بنیادگذاری شد، کسانی که پیش از آغاز شرکت WhatsApp روی هم بیست سال سابقه کار در شرکت Yahoo! داشتند.