எளியது. பாதுகாப்பானது.
நம்பகமான தகவல் பரிமாற்றம்.

WhatsApp மூலம் தாங்கள் பெறுவது, வேகமான, எளிதான, பாதுகாப்பான தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் இலவச அழைப்பு *, இது உலகம் முழுவதிலும் கைபேசிகளில் கிடைக்கும்.
தரவிறக்கவும்
* தரவு கட்டணங்கள் இருக்கலாம். விவரங்களுக்கு சேவைதாரரை அணுகவும்.

WhatsApp குரல் மற்றும் காணொலி அழைப்புகள்

இலவசமாக பேசுங்கள்

வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் கூட, குரல் அழைப்புகள் மூலம், இலவசமாக* தங்கள் நண்பர்களுடனும், குடும்பத்தினருடனும் பேசலாம். மேலும் குரல் தகவல் போதுமானதாக இல்லையெனில், காணொலி அழைப்புகள் மூலம் இலவசமாக* நேருக்கு நேராக உரையாடலாம். WhatsApp குரல் மற்றும் காணொலி அழைப்பு, கைபேசியின் அழைப்பு நிமிடங்களை பயன்படுத்தாமல் இணையத்தொடர்பை பயன்படுத்தும், எனவே அதிக கட்டண அழைப்புகளைப் பற்றி கவலை வேண்டாம்.

முழு மறையாக்கம்

இயல்பான பாதுகாப்பு

தங்களின் தனிப்பட்ட தருணங்களை WhatsAppல் பகிர்கின்றீர், அதற்காகவே நாங்கள் முழு மறையாக்கத்தை எங்களது சமீபத்திய பதிப்புகளில் அமைத்துள்ளோம். முழு மறையாக்கத்தினால் தங்கள் தகவல்களும் அழைப்புகளும் பாதுகாக்கப்படுகிறது, இதன்மூலம் தாங்களும் தாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் நபரும் மட்டுமே இத்தகவல்களை கேட்கவோ படிக்கவோ இயலும், WhatsApp உட்பட வேறு எவரும் இடையில் இல்லை.
அம்சங்களை ஆராய்க