ಸರಳ, ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶಕ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಫೋನುಗಳಿಗೆ WhatsApp ನಿಂದ ನೀವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ*, ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
*ಡೇಟಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

WhatsApp ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕರೆಗಳು

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ

ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ*, ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಪದ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ* ಮುಖಾ-ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. WhatsApp ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಧ್ವನಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಬಾರಿ ಕರೆಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಯಿಂದ - ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್

ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಭದ್ರತೆ

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅತೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರಬಹುದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳು ಭದ್ರತೆಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ನೀವು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ WhatsApp ಕೂಡ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಓದಲು, ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ